Aforismoj

En Pollando anstataŭ dadaismo ekestis DUDAISMO.
DADAismo humura
DUDAismo terura


» "Sendita de Jan Stanisław Skorupski en Esperanto" - mi ĉi tiujn videojn ne faris kaj al YOUTUBE ne sendis. Kiu faris tion tiel tre bele kaj profesie? Bonvolu kontaktiĝi kun mi, eble por la venonta kunlaboro.
JSS

Anstataŭ vespermanĝo
Taŭgas milda aranĝo

Aforyzmy

W Polsce zamiast dadaizmu zaistniał DUDAIZM
DADAizm był rubaszny
a DUDAizm jest straszny


» "Przesłany przez: Jan Stanisław Skorupski en Esperanto" - ja niczego do YOUTUBE nie przesyłałem i tych video nie stworzyłem. Kto jest tak świetnym mistrzem sztuki internetowej? Proszę o kontakt!
JSS

» Aforyzm z bliska i z daleka
» Aforyzm ten sam ale inaczej
» Tetrastych z troskami Chopina
» Aforyzm o mieszaniu masy
» Aforyzm o wierszu z szelestem
» Aforyzm o samotnej Polsce
» Aforyzm z zawodem Polaka
» Aforyzm z francuskim przypadkiem
» Aforyzm daremnej nadziei
» Aforyzm o mocy dla skutku
» Aforyzm z burakiem prostakiem
» Dwa aforyzmy ze skutkami
» Aforyzm anachronistyczny
» Aforyzm z pogodowym wnioskiem
» Aforyzm wolny od nadmiaru
» Aforyzm o polskiej obstrukcji

Aphorismen

In Polen hat nicht der Dadaismus sondern der DUDAISMUS gewonnen.
DADAismus war lustig
DUDAismus ist frustig» "Hochgeladen von Jan Stanisław Skorupski in Esperanto" - das ist nicht wahr, ich habe nichts geladen.