Aforyzm o mocy dla skutku

Różnica ma znaczenie mniejsze,

są słowa mocne i mocniejsze,

a nawet może najmocniejsze,

lecz ich skutki są łagodniejsze.


Zurych, 5 lipca 2017
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM