Sonet z życiorysem Conrada

mam dla Basi za to uznanie
że biografię Conrada czyta
i często o szczegóły pyta
dodając swoje własne zdanie

tak właśnie sobie wyobrażam
pogląd osoby oczytanej
o osobie niespotykanej
różnicy sądów nie podważam

Basia przenosi tamte czasy
do warunków teraźniejszości
czyli bez podziału na klasy

niebezpieczne porywy masy
jak we Francji służą mniejszości
są formą wyborczej kiełbysy


Zurych, 23 października 2010


*Elmar Schenkel "Fahrt ins Geheimnis
JOSEPH CONRAD eine Biographie"
» Październik w Zurychu
» Październik w Zurychu
» Conrad - Muzeum Polskie Rapperswil
» Refleksje w stanie przedojrzałym