Sonet ze wspomnieniem Conrada

książka napisana poprawnie
z dokładną znajomością rzeczy
chociaż interpretacja przeczy
faktom aby było zabawnie

jeszcze raz potwierdza się teza
że co autor to nowe treści
biografia je wszystkie pomieści
w takcie innego poloneza

Joseph Conrad kiedyś powiedział
że pierwszy raz zobaczył morze
w Lido - pisze Zdzisław Najder

Elmar Schenkel* jako provider
pisze że w Odessie - być może
on w "Linea d' ombra" nie siedział


Zurych, 3 sierpnia 2010

*Elmar Schenkel "Fahrt ins Geheimnis
JOSEPH CONRAD eine Biographie"

» Conrad - Muzeum Polskie Rapperswil

» Refleksje w stanie przedojrzałym