Sonet jak Herbert Rosendorfer

muszę napisać o lekturze
która jest interesująca
dociekliwością zajmująca
ważne miejsce w literaturze

artyści są dobrzy albo źli
nie ma najlepszych i najgorszych
najbogatszych i najuboższych
gdybanie na ten temat mnie mdli

ten autor jest wielkim pisarzem
chociaż tworzy małe formaty
i fascynuje mnie na raty

z wielkim respektem przed Ołtarzem
Wielkiej Przygody takie treści
mój katalog chętnie pomieści

Jan Stanisław Skorupski
Wenecja, 27 grudnia 2008
» Wenecja
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM