Sonet co czuje Peter von Matt

chociaż przeważnie z tym się zgadzam
co pisze w "Siedmiu pocałunkach"
Peter von Matt to o stosunkach
społecznych poprawkę wprowadzam

nie zawsze pojedynczy człowiek
chce siebie sprawdzać w społeczności
lecz często chce żyć w samotności
bez żadnych kontaktów z kimkolwiek

na miłość jeszcze nikt nie znalazł
wystarczającej definicji
i do szczęścia nie każdy zalazł

dzieło literackiej urody
w tej pasjonującej edycji
jest pełno odkrywczej swobody


Zurych, 12 czerwca 2017

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM