Sonet dla otumanionych mas

społeczne nieszczęścia ludzkości
tworzą otumanione masy
dla przekory na "lepsze czasy"
bez względu na niemożliwości

idea w porywczym rozwoju
łączy się wciąż z jakimś kompleksem
ideologia jest kodeksem
rewolucyjnego rozboju

skutkiem ideologiczności
jest różnorakie partyjniactwo
zależne od niedorzeczności

przez partyjniackie zależności
wzrasta korupcja i cwaniactwo
jako atrybuty możności


Zurych, 25 października 2015
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM