Sonet jak Thomas Meyer z jidysz

pisarze tworząc to czy owo
sugerują przez JA że w glorii
są bohaterami historii
a czytelnicy wierzą w słowo

w powieści o Żydach zuryskich
pochodzących w większości z Polski
autor powtrącał jidysz swojski
o mame tate i o wszystkich

w sugestii autobiograficznej
wobec środowiska krytycznej
Thomas Meyer Żydów ośmiesza

ale równocześnie pociesza
jako Żyd w stanie odrębności
tkwi w żydowskiej solidarności


Zurych, 23 lutego 2014
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM