Sonet o biografii Goethego

Niemcy są znani wciąż z Hitlera
ale przede wszystkim z Goethego
"Kunstwerk des Lebens" Safranskiego
tę niemiecką wartość otwiera

książka jest napisana skromnie
bez etosu zbyt chwalebnego
Johann Wolfgang von Goethe z ego
którym działał na świat ogromnie

Rüdiger Safranski przedstawił
cechy człowieka wszechstronnego
stanowczego lecz doradczego

powróćmy do pierwszego zdania
dlaczego cny naród z zarania
później okrutnością się wsławił?


Zurych, 14 stycznia 2018