Sonet o guziku z oddania

partyjniactwo dzieli społeczność
pół na pół po amerykańsku
polityk nosi się po pańsku
uciskiem okazuje wdzięczność

narody nie biorą przykładu
od Szwajcarii gdzie ład społeczny
dla wszystkich ludzi jest bezpieczny
bo są twórcami swego ładu

nie damy guzika - już było
wiadomo czym to się skończyło
teraz zaczyna się od nowa

utopijna siła wojskowa
zamiast z sąsiadami żyć zgodnie
gawiedź popiera NATO zbrodnie


Ludiano, 7 lipca 2016
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM