Sonet o karach za obozy

"polskie obozy" wynikają
tylko z upraszczania języka
z rzeczownika do przymiotnika
w języku polskim sens zmieniają

nie sądzę by Barack Obama
specjalnie z pełną świadomością
chciał Polsce dokuczyć ze złością
to była nieświadoma plama

"w Polsce" i "polskie" - ta różnica
w innych językach jest znikoma
a dla Polaków to gromnica

karać za błędy językowe
których intencja jest rzekoma
to przecież przestępstwo państwowe


Zurych, 10 lutego 2018

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM