Sonet o lekturze dla dzieci

najwcześniej jeszcze przed świtaniem
kos gwizdem przeszywa ciemności
tremolo ma cechy zazdrości
gawron odpowiada krakaniem

czytam książkę "Świat jest bogaty"
"Die Welt ist reich" - wiersze dla dzieci
w niej sami wybitni poeci
nie tylko jeden a dwa światy

ptasi dialog trwał przez godzinę
słuchając nie przestałem czytać
zaprosiłem ptaki w gościnę

moja żona mnie przekonuje
że sens słów dzieci będą chwytać
każde dziecko poezję czuje


Zurych, 25 marca 2011

W poniższych linkach trzeba otworzyć pierwsze zdjęcie i kliknąć na znaczek w prawym górnym rogu (dwie pionowe kreseczki ze strzałką) - dalej samo leci
» Wiosennie
» Wiosennie
» Wiosennie
» Refleksje w stanie przedojrzałym