Sonet o polskim partyjniactwie

partyjniactwo jest dziś groźniejsze
niż za czasów Polski Ludowej
tamto grzęzło w "walce klasowej"
a to ma warunki luźniejsze

trwa obrzucanie obelgami
domniemanego przeciwnika
kontekst polityczny zanika
tchnie obiecanymi ulgami

podział społeczeństwa pół na pół
bez udziału wszystkich w rządzeniu
moralność narodu spada w dół

zamiast brać przykład ze Szwajcarii
w Polsce przy złudnym powodzeniu
trwa splot partyjniackich awarii


Zurych, 12 sierpnia 2015
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM