Sonet o swoistym koncercie

w Cechu Waag gdzie ongiś po ślubie
zjedliśmy obiad ze świadkami
był koncert z włoskimi ariami
w zdobionej witrażami sztubie

Marzena Paciocha śpiewała
Caspar Dechmann akompaniował
i impresjami imponował
a publiczność się radowała

śpiewaczka ma styl uroczysty
głos wielobarwnością soczysty
dokładny i muzycznie czysty

wielość różnych działań w prospekcie
nie mieści się w sprawnym efekcie
li tylko w koncertu aspekcie


Zurych, 11 lutego 2018

» Sopranistka Marzena Paciocha
i akompaniator Caspar Dechmann

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM