Sonet przeciwko zabijaniu

dobrego człowieka zabili
inni już bardzo dobrzy ludzie
tak dobroć równa się obłudzie
od pierwszej do ostatniej chwili

potem zarówno ten zabity
jak i ci co go zabijali
wnet bohaterami zostali
za wolą politycznej świty

nie ważne razem czy na przemian
bohaterstwo za zabijanie
jest cechą tak mieszczan jak ziemian

religijnie błogosławieni
utożsamiają przemijanie
wraz z bandytyzmem od korzeni


Zurych, 18 czerwca 2018

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM