Sonet z politycznym herbarium

Rozalia nazywana Różą
z rodzinnym nazwiskiem Luxenburg
błędnie zmienionym na Luksemburg
imię Rosa spięła z podróżą

Ignazio Cassis zacytował
tekst "wolność jest zawsze wolnością
inaczej myślącego" - złością
rząd szwajcarski zaowocował

Peter Brunner w sogar theater
stworzył herbarium polityczne
z Różą grając metaforycznie

Maja Solle i Doris Schefer
pokazywały botaniczne
rysunki Róży - grały ślicznie


Zurych, 10 lutego 2018

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM