Sonet z przyczynkiem ludomanii

dawne pojęcie patriotyzmu
zostało całkiem wypaczone
na przykład Stany Zjednoczone
toną w oparach populizmu

na czele z mądrym prezydentem
tak mądrym że aż dech zapiera
bo mądra masa go popiera
lecz Bob Woodward jest oponentem

kiedy Amerykanin siedzi
to Polak w skłonie przy nim stoi
bez pytań i bez odpowiedzi

służalczość jeszcze nie minęła
więc zależnych nie niepokoi
że "jeszcze Polska nie zginęła"


Zurych, 13 października 2018