Sonet_z_tajemnicami_drzewa

Strona | 8/2 |

Sonet z tajemnicami drzewa

 

drzewo za naszymi oknami

jest siedliskiem dla wielu ptaków

wróbli synogarlic i szpaków

wszystkie żyją w przyjaźni z nami

 

kiedyś sądziłem że to wierzba

a to topola kanadyjska

szkoda jednak że nie rosyjska

nazywałaby się Nadieżda

 

która tu z Wołodią mieszkała

i z Józefem się spotykała

"da da" i tak powstał dadaizm

 

tu bezpośrednia demokracja

rządzi - jestem wolny - to racja

że nie dosięga mnie dudaizm

 

Zurych, 7 sierpnia 2015

Jan Stanisław Skorupski

  www.skorupski.com