Sonet z trafem na czas kryzysu

Stefan Pucher tak opracował
sztukę "Śmierć komiwojażera"*
autorstwa Arthura Millera
że teatr filmem owocował

na kilku scenach równolegle
trwała gorąca atmosfera
według koncepcji reżysera
aktorzy musieli grać biegle

nie było czasu na dowolność
bowiem jak w szwajcarskim zegarku
sekundy mierzyły wydolność

aktualna jest wciąż puenta
zawarta w śmiertelnym podarku
widz współgra w roli konkurenta


Zurych, 29 września 2010*Schauspielhaus Zürich
"Tod eines Handlungsreisenden"
von Arthur Miller
» Sceny spektaklu jeszcze puste
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM