Sonet z tylko jednym poprawnym

wysłuchiwanie z konieczności
tylko Adrian Zandberg poprawnie
po polsku łkał - reszta niestrawnie
wychwalała niedorzeczności

nikt nie wziął przykładu Szwajcarii
gdzie partia ludowa wygrała
bo chłopska masa ją wybrała
lecz to nie wskazuje awarii

tak już było że w parlamencie
boss tej partii mimo większości
musiał opuścić rząd w momencie

kiedy była pewność wygrania
na korzyść wyraźnej mniejszości
w efekcie dawania i brania


Zurych, 20 października 2015
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM