Sonet z walorami istnienia

pytanie: co wiesz o przygodzie?
odpowiedź: zmienność mocnych wrażeń
przy różnorodności wydarzeń
na ziemi w powietrzu i w wodzie

przyzwyczajony do wszystkiego
unikając uciążliwości
troski włączam do szczęśliwości
jeżeli mnie chronią od złego

"jak się masz?" - zawsze odpowiadam
"dobrze ale nie bardzo dobrze"
bo z przodu do tramwaju wsiadam

trzeba wiedzieć o tym niestety
mętne wody w Wiśle i Odrze
są czystsze od wód obok Krety


Zurych, 17 maja 2018