Sonet o wadach w stanie państwa

ten kto liczy na pomoc trupa
nie wydobędzie się nigdy z dna
szukanie pomocy w USA
to chorobliwy syndrom głupa

za tarczę będziecie sądzeni
bo społeczeństwo będzie głodne
wyroki nie będą łagodne
choć sędziowie będą znudzeni

szrot F-szesnaście się nie przyda
ponieważ zabraknie warunków
aby latała ta ohyda

zamiast brać przykład ze Szwajcarii
- zadbać o poprawę stosunków
z sąsiadami - brnie się w awarii

Zurych, 1 października 2008         JSS

» Sonet o upadku USA