Rozmowa
z Witoldem Czajkowskim

(fragment audycji)
» List do Witolda Czajkowskiego
nagrany 24 i 25 września 1996
» Wymienione zdania