Sonet o wątpliwościach Rzeczy
mam wciąż te same wątpliwości
było tych Rzeczypospolitych
trzy czy cztery - dla znakomitych
historyków zbędne ilości

mimo to nie mogę policzyć
przeczytam znów w „Tages-Anzeiger”
jakiś wywiad i co tam znajdę
lukę którą chcą wydziedziczyć

Kornbichler oraz Mazowiecki
liczyli do czterech wesoło
inni się jakoś pogubili

jaką wykładnię miał Skrzynecki
Kwaśniewscy stukają się w czoło
bo oni się wtedy rodzili
Zurych, 15 listopada 1995