Sonet o pogoni za lisem
wymienianie świętych szkodziło 
nie każdy był zadowolony 
lecz Hubertus był dozwolony 
dlaczego? - o co im chodziło? 

wymyślono pogoń za lisem 
by okrutnie zaszczuwać zwierzę 
w szlachetność intencji nie wierzę 
choć wielu obdarza rzecz bisem 

martwi się święty Hubert w niebie 
że zwierzęta są tak męczone 
przeciw naturalnej potrzebie 

w mózgach im świta lisia kita 
nosy czerwienią nasączone 
bo smakowała okowita
Zurych, 9 listopada 1996