Sonet z poświąteczną tradycją
jesteśmy mocno uwikłani 
w tradycję której nie lubimy 
a tylko to w niej hołubimy 
co ambicję gubi w otchłani 

na przykład często opiewamy 
straceńcze powstania przegrane 
jedyne powstanie wygrane 
do niepamięci odstawiamy 

w Zakopanem w willi Halama 
umarł na kobiecie poeta 
potem w tym samym łóżku spałem 

i o tamtej śmierci myślałem 
znikła erotyczna podnieta 
lecz zima była taka sama
Zurych, 27 grudnia 2005