» ...?
  Sonet o odwadze artysty

artysta musi być odważny
bo każde nowe przedsięwzięcie
wywołuje twórcze napięcie
w które nie każdy jest posażny

już sama świadomość twórczości
ośmiela do pierwszego kroku
z przekonaniem o jej uroku
głównym celu przedsiębiorczości

ostatnio pojęcie artysty
ma znaczenie pejoratywne
uśmiech przy tym jest oczywisty

"ten to artysta" ma oznaczać
kogoś kto tworzy rzeczy dziwne
i chce rzeczywistość wypaczać

Zurych, 31 marca 2010


» Cykl sonetów ot tak jak leci