Krete

maro
vela
bela
knaro

dormo
ĝenas
venas
ŝtormo

trempo
pasas
tempo

suno
brasas...
luno

Moĥlos', la 12an de julio 2010
» KAstrio 2010
» Kreto 2009
» Kreto 2008
» Kretaj kapeloj
» Moĥlos
» Papilio paĝio velnaviganto
» Bildeto de Kreto - kantas la aŭtoro

     
 

CIKADOJ

Soneto pri vojo tra Kreto
 
veturi per aŭto tra Kreto
estas fascina travivaĵo
ĉie floranta vidindaĵo
miele odora vegeto

veturado estas danĝera
ĉar oni rigardas belecojn
kaj ne kurbajn ŝoseajn pecojn
per malatento efemera

alilingve la samaj vortoj
havas tute alian sencon
Kastri - kastelo laŭ raportoj

estas ĝuste nia loĝejo
ĉiujaran monatfrekfencon
mi uzas por resti sunbejo

Moĥlos', la 18an de junio 2010


Soneto pri liberecrevo

ĉu efektiviĝos dumvive
mia revo pri libereco
esti libera de verkeco
por ekzisti alternative?

surogata situacio
estas tiu separa loko
en kiu ni vivas sen moko
izolitaj de sensacio

sen radio televidilo
gazetoj telefonligilo
tuttage matene vespere

meditado profitas vere
nur fora preĝejsonorilo
restas la sola maltrankvilo

Moĥlos', la 19an de junio 2010


Soneto pri la kreta domo

muroj dikaj kiel en bunkro
defendas nin de ekstervarmo
kaj tio estas doma ĉarmo
protektas ĝin nepo de junkro

sur granda teraso pergolo
kun vitoj kaj diversaj floroj
zorgas pri okulaj valoroj
laŭ bonaj gustoj kaj laŭ volo

bona loko por meditado
kaj ankaŭ en nia kutimo
por ĉiutaga kuirado

ni fartas ĉi tie ripoze
vidindaĵo sen iu limo
ligas naturon simbioze

Moĥlos', la 20an de junio 2010


Soneto pri kreta kanzono

tiom da steloj sur ĉielo
nenie oni povas vidi
maristojn oni devas fidi
nepre ĉe odora mielo

en la mil naŭcent okdek dua
mi verkis "Bildeton de Kreto"
kaj mi kantis ĝin sen sekreto
ĉiam por publiko kongrua

la enhavo estas banala
sed rekte de l' vivo prenita
pro tio ĝis nun aktuala

ĉirkaŭaĵo mara neniam
estos de homaro ŝanĝita
Kreto restos bela por ĉiam

Moĥlos', la 21an de junio 2010


Soneto pri Kreta E-Centro

ekzistas socia esprimo
pri libereca okupado
kiu ekestas per migrado
je ĝi fariĝis jam kutimo

Kreton okupas laste poloj
ankaŭ rusoj sed nur bankistoj
bedaŭre ne esperantistoj
pri ili jam estas petoloj

iam sur belega insulo
kun preskaŭ konstanta somero
kreos E-Centron volontulo

al kiu diversaj popoloj
venos pro belega vetero
ankaŭ de UEA idoloj

Moĥlos', la 22an de junio 2010


Soneto pri naturalismo

de gimnazianoj en tramo
mi eksciis pri iu skisma
poezio naturalisma
mia arto estas la samo

laŭ mi la nomo "realisma"
estus certe pli adekvata
sed naturo estas amata
do ĝi restu naturalisma

la poezio raportisma
estus la plej ĝusta esprimo
pri viva sperto kaj kutimo

ankaŭ kritike sociisma
laŭ unu tre fama aŭtoro
sed lasu ni tion en moro

Moĥlos', la 23an de junio 2010


Soneto pri okupacio

ekzemplo por esperantantoj
oni scias ke Venecio
zorgas pri la okupacio
de fremdlandanaj okupantoj

ili estas ege ŝatataj
ĉar ili restaŭras palacojn
kaj lasas kulturajn donacojn
kiuj ja estas eksponataj

esperante okupu Kreton
en bela loko apud maro
aranĝu seminarieton

poste blovu al ĉiuj lokoj
en hoteloj kaj en tendaro
"nova vento" tra kretaj rokoj

Moĥlos', la 24an de junio 2010


Soneto pri pura aero

eŭropa civilizacio
naskiĝis sur Kreto - vi scias
mi ĝuste pri tio mencias
por reveni al tradicio

de antika korelacio
scipovus blovi "nova vento"
min persekutas tiu sento
ĝi certe estus atrakcio

al Kreto certe ĉiuj venus
pro freŝa kaj varma aero
estas ĉarma parto de tero

sur loko de bela vetero
ekestos certe konglomero
kiu nian lingvon komprenos

Moĥlos', la 25an de junio 2010


Soneto kun kreta etoso

la plaĝo de Istro imponas
per fascinaj formoj de rokoj
ekzistas nur malmultaj lokoj
kiuj tiujn impresojn donas

sunaj radioj delikate
kolorigas arĝente nubojn
pri vetero elvokas dubojn
ĉu venos pluvo dezirate

dum unu tago de junio
laŭ informila statistiko
ĝi jam pasis - venos nenio

tagmeze fortiĝas sunlumo
cikas de cikadoj muziko
kaj miksiĝas kun vela zumo

Moĥlos', la 26an de junio 2010


Soneto kun malargumento

mi ne volas min alskribaĉi
al sukcesoj ne ĉiam puraj
tre laŭtaj sed tamen obskuraj
pri kiuj ĉiuj povas klaĉi

mi konas iun kiu citas
frazojn de konataj personoj
senpaŭze kaj eĉ sen oponoj
pro tio mi lin ne invitas

se iu fama homo faras
ion kio al mi ne plaĉas
mi tiun agon kontraŭstaras

famo ne estas argumento
por kaŭzo kiun mi ne maĉas
atento likas al prudento

Moĥlos', la 27an de junio 2010


Soneto pri la paradizo

popoj sur najbara monteto
jam kelkajn horojn kantas tion
kion bezonas homoj - ĉion
detale kovrigas sekreto

al tiu proksima vilaĝo
de kiu venas preĝejsonoj
ni volas veturi sed zonoj
estis maltaŭgaj por vojaĝo

la vojo okazis tro kruda
kaj la aŭto ĝin ne eltenus
nin logis ĝardeno apuda

se estas ie paradizo
do ĝuste de tie mi prenus
ideon por strofa surprizo

Moĥlos', la 28an de junio 2010


Soneto kun Petro kaj Paŭlo

la tago de Petro kaj Paŭlo
sed kial ne laŭ alfabeto
Petro estis analfabeto
Paŭlo filozofia fraŭlo

mi ŝatas ambaŭ ĉar la maro
prenis de ili sian feston
ne komprenu tiun sugeston
ke mi estas sankt-aktuaro

„amikon de Sinjoro Dio"
estas dediĉoj de l' verkistoj
al mi donitaj kun konscio

mi ĝojas pri tiu titolo
kredante ke ĉiuj artistoj
havas diecon en memvolo

Moĥlos', la 29an de junio 2010


Soneto pri la elektado

en Germanio elektadon
oni priskribis sensacie
sed frue asociacie
oni preparis balotadon

komentarioj kiel ĉiam
odoras per klara futuro
eĉ se ne pleniĝos aŭguro
homoj pruvos tion neniam

morgaŭ hodiaŭa afero
estos entute forgesita
restos tamen kerno de vero

nova germana prezidento
estos de ĉiuj akceptita
laŭ bona nacia prudento

Moĥlos', la 30an de junio 2010


Soneto pri l' domposedanto

de tempo al tempo vizitas
nin l' feria domposedanto
germano - konstanta loĝanto
sur Kreto - neniam hezitas

kunpreni pretitajn manĝaĵojn
ni devas festeton aranĝi
multe klaĉi duoble manĝi
interŝanĝi simpatiaĵojn

li estas por informoj preta
mencias nur pri siaj gastoj
sed detale restas diskreta

pro l' domo li sentas fiere
tamen sen iuj ajn bombastoj
por helpoj li emas sincere

Moĥlos', la 1an de julio 2010


Soneto kun luna Eŭropo

mi sidas sur granda teraso
al kiu apartenas fora
olivĝardeno metafora
kun la biblia embaraso

l' libron "Legendo de Eŭropo"
de Piotr Kuncewicz mi tralegis
sur Kreto mi l' enhavon flegis
en la nuntempa biotopo

nun kiam li jam ne plu vivas
mi diras al lia fantomo
ke mi kun lia verko drivas

deklarante blindan obeon
bedaŭrinde ne ĉiu homo
akceptas eŭropan ideon

Moĥlos', la 2an de julio 2010


Soneto kun kretaj insektoj
 
cikado estas tre danĝera
se en aŭton fenestre falas
minacas ŝoforon dum knalas
kaj rezulto okazas sklera

tamen cikadoj ĉiutage
sur arboj koncertas agrable
ili ŝatas varmon probable
ĝojas pro suno senimage

aliaj insektoj ne kirlus
kun iphiclides podalirius
la paĝio velnaviganto

mi tradukas al Esperanto
rigardas diversajn vortarojn
kaj trovas tre ofte erarojn

Moĥlos', la 3an de julio 2010


Soneto pri predika vorto

dimanĉa etoso mistika
disvastiĝas tra ebenaĵo
popo kantas pri dia draĵo
al ni fluas vorto predika

kio okazus se sur montoj
ĉiuj parolus esperante
popo je "nova vento" kante
konsiligus pri lingvaj pontoj?

ne kompreni signifas kaŝi
sin inter aliparolantoj
kaj sian respondecon kraŝi

kompreno flegas l' entreprenon
certe ĉiuj esperantistoj
aktive subtenas komprenon

Moĥlos', la 4an de julio 2010


Soneto pri homa naturo

pri kio revas komunisto
dum antikomunisma tempo
ĉu pri kapitalisma trempo
en malpure riĉa ekzisto

aserto ideologia
ĝis nun male efektiviĝis
principoj rapide ŝanĝiĝis
metodo fariĝis fobia

ĉiu homo volas pli havi
ol li jam havas laŭ aliaj
konkurenco scipovas bavi

kapitalo estas ja parto
de homoj danĝere enviaj
antaŭ ĉio je bona farto

Moĥlos', la 5an de julio 2010


Soneto pri necesaj ecoj

poezio devas posedi
koncizan sencon ritmon rimon
ankaŭ metaforan esprimon
per kiu emas penson tredi

poemo valoras per sento
elvokata dum recitado
sed tre ofte senta invado
venas en malĝusta momento

ĝusta vorto en ĝusta loko
precize eldonas enhavon
je varma akcepto aŭ moko

ne tro multe da apostrofoj
cikadoj okupas enklavon
de kverelantaj filozofoj

Moĥlos', la 6an de julio 2010


Soneto pri mia okupo

oni demandas min pri fako
mi respondas "Hausmann" germane
en la pola sonas profane
"cieć" - purigisto de kloako

poloj neas mian okupon
ĝi ekzistas nur por virinoj
en Esperanto dommastrinoj
"dommastro" - se mi portus jupon

por ke eviti miskomprenon
mi respondas "mastrino vira"
prizorganta propran loĝejon

sed mi ne estas tute certa
ĉu respondo estas dezira
ĝi ŝajnas esti nur inserta

Moĥlos', la 7an de julio 2010


Soneto pri niaj amikoj

insektoj fariĝis amikoj
ili nin tute ne minacas
sed bonan etoson donacas
per la raraj ekzistfortikoj

la reĝo estas papilio
iphiclides podalirius
se por flugado ŝajnas streĉ'
nur de folio al folio

nigra burdo zumas danĝere
sed celas atente al floroj
por trovi mielon prospere

araneo konstruas reton
cikadoj cikas pro odoroj
formikoj serĉas dolĉan pleton

Moĥlos', la 8an de julio 2010


Soneto fantomjubilea

antaŭ sepdek kvin jaroj l' nupto
kaj nun festas tomba silento
rememore kun sentimento
sen iu danĝera abrupto

en anguloj sidis frakcioj
kaj judoj kun bukloj tempiaj
priludis al malicoj fiaj
kantataj laŭ popolfikcioj

ekstere odoris mielo
de l' apuda abelĝardeno
steletoj falis de ĉielo

pasis tri jaroj kaj naŭ tagoj
tuj post mia al mond' alveno
pikis min abelo - jen gagoj

Moĥlos', la 9an de julio 2010


Soneto pri rara silento

vespere venis plena luno
kaj vagis ĉe steloj ĉiele
deklivo odoris miele
inter montoj zumis laguno

ĉifoje cikadoj silentis
ankaŭ neniu hundo bojis
kaj pro tio mi ege ĝois
trankvilo al medito tentis

kiom da similaj vesperoj
jam pasis en tiu ĉi loko
kun tre diversaj konsideroj

favora kreta atmosfero
kiel forta inspirprovoko
formas la pensojn sur papero

Moĥlos', la 10an de julio 2010


Soneto pri dada cikada

skribi soneton pri nenio
estas afero malfacila
ĉar ĝi devas esti utila
almenaŭ por memironio

ekestas poemo cikada
cikadoj cikas sur teraso
tiu ĉi cika embaraso
tuj disvolviĝas sin al dada

tiu rara dada konkreto
iam naskiĝis en Zuriko
kaj nun kaŝe daŭras sur Kreto

vu vi scias pri kio temas?
tutcerte pri paranoiko
kiu pro dadaismo tremas

Moĥlos', la 11an de julio 2010