Sonet z Leninem - twórcą DADA

Lenin mieszkał przy Spiegelgasse
obok zbierali się artyści
pytali go o coś aliści
„da da” odpowiadał im czasem

z tego leninowskiego „da da”
powstał dadaizm poniewczasie
Uljanow przyglądał się masie
wiedząc że coś z nią „zdjełat’ nada”

w ten sposób twórca dadaizmu
potwierdzając „da da” czym prędzej
przeszedł do rewolucjonizmu

odtąd dadasie powtarzają
DADA bowiem niczego więcej
do pokazywania nie mają

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 5 lutego 2008

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM