Pustka

Pustki na ulicach.

Pustka w duszy.

Nie wiedziałam, dlaczego od kilku miesięcy

prześladuje mnie fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida

zacytowany gdzieś, kiedyś w książce przez Marię

Kuncewiczową (ciotkę Marynkę):

"Jak dziki źwierz przyszło Nieszczęście do człowieka

I zatopiło weń fatalne oczy...

- Czeka - -

Czy człowiek zboczy?"

Nigdy do końca nie rozumiałam,

co ten wiersz znaczy.

Teraz rozumiem już jedno i drugie.

Irena Kuncewiczowa 
Warszawa, 13 marca 2020