List Czesławy Łachut w formie wiersza przyjąłem z ogromnym wzruszeniem; moja wdzięczność łączy się wciąż z tymi samymi życzeniami: CZESIU, PISZ WIERSZE!