Sonet z wyborem intelektu

krótka notka o wydarzeniu
wyjaśnia moje stanowisko
gdy zjawia się polskie nazwisko
inne sprawy zostają w cieniu

dotychczas moi przyjaciele
mieli inne niż ja poglądy
chociaż drażniły mnie ich sądy
nauczyłem się od nich wiele

w ocenie osób oficjalnych
mam zawsze krytyczny stosunek
do ich cech intelektualnych

za te cechy prócz Piłsudskiego
choć to całkiem inny rachunek
cenię także Jaruzelskiego

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 2 marca 2008