Sonet z nadmiarem żurnalizmów

„czynny udział“ często słyszałem
kiedy partyjniactwo „epoki ...“
uzasadniało swe wyroki
właśnie owym „czynnym udziałem”

przecież to jest „masło maślane”
bo już sam udział jest czynnością
„aktywny udział” – z aktywnością
zdanie jest bardziej przemyślane

gdy uczestniczę w czymś aktywnie
można powiedzieć także z żarem
udział wygląda pozytywnie

podstęp utkwił w „czynnym udziale”
„epoka” jest słownym koszmarem
a „era” topi się w banale

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 22 lutego 2008