Sonet - podzwonne dla poezji

do wiary w Boga trzeba dojrzeć
a do niewiary jeszcze bardziej
kogo los potraktuje twardziej
ten potrafi na życie spojrzeć

"Wierzących, niewierzących, wszystkich
nas połączy ból niezasłużony,
co zbliża do prawdy" - zatrwożony
unikam spotkań towarzyskich

cytuję księdza Twardowskiego
choć on już w niebie rozmodlony
zmienił stosunek do wszystkiego

dzisiaj w Światowym Dniu Poezji
w Zurychu biły wszystkie dzwony
dla eklezji i dla herezji


Zurych, 21 marca 2010» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM