Sonet z przyczynkiem do peanu

Jan Zbigniew Bem został wybrany
znowu prezesem Towarzystwa
Polskiego w Zurychu – gdy wytrwa
jego rekord będzie uznany

dziewięćdziesiąt lat to przeciętna
wieku wszystkich prezesów związków
polonijnych – do obowiązków
zmusza ich rzesza obojętna

bardzo często jest tylko prezes
konfraterni bez żadnych członków
bo członkowstwo to nie interes

przy ocenie takiego stanu
działaczom nie brakuje wątków
do sprawozdań z cechą peanu

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 4 kwietnia 2008