» ...?
  Sonet przeciw modłom za Ognia

gdy ksiądz Isakowicz-Zaleski
modli się za bandytę Ognia
ze słów wypływa nowa zbrodnia
ofiarom nie uroni łezki

kapral mianował się majorem
z pospolitymi bandytami
kolaborował z Sowietami
aż stał się okrutnym potworem

polecam księdzu Zaleskiemu
sekret piątego przykazania
grzeszy kto zbrodniarzom się kłania

dopisałem się raz do listy
wykreślam siebie - chcę być czysty
w myśl zasady "nie czyń bliźniemu..."

Zurych, 22 lutego 2010