» Rita Grochocińska w SONETADZIE         » Sonet z lotu poza gwiazdami