Sonet o bandyckich metodach

w państwie z reżymowym systemem
jest zawsze mnóstwo instytucji
niezależnych od konstytucji
i to jest poważnym problemem

nie wiadomo za co i kiedy
można każdego aresztować
kto odważy się protestować
ten wnet napyta sobie biedy

nie ma możliwości ugody
a sam sposób aresztowania
posiada bandyckie metody

jeszcze nie skazano człowieka
a już dla skompromitowania
zamknięto – niech na wyrok czeka

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 29 lutego 2008