Sonet agentologistyczny

kto jest gangsterem kto agentem
a kto zwyklym donosicielem
który się zowi przejacielem
choć jest podstępnym konfidentem?

nie chcę w to wierzyć co widzialem
w karygodnej liście Wildsteina
czy to jest sprawa miarodajna?
zgorszony znać tych prawd nie chciałem

spotykaliśmy się na Rynku
Starówki Warszawskiej codziennie
bo mieszkał w sąsiednim budynku

ten AK-owiec był u mnie w Dębem
o moich zdaniach słał odmiennie
donosy już poza obrębem


» Znaleziona po latach pierwsza próba
piosenki o gangsterach i agentach

» List otwarty do IPeeNu


Zurych, 30 stycznia 2021