Sonet dla Barbary Przyłuskiej

Barbara Przyłuska – artystka
malarka bywała w Berlinie
jej malarstwo zagadką słynie
pod względem koloru purystka

organizowałem wystawy
w galeriach i na targach sztuki
odbierała laury dopóki
nie przyszły choroby objawy

teraz potrzebuje pomocy
niestety polska służba zdrowia
w jej troskach używa przemocy

wierzę że zdrowie wkrótce wróci
sygnał karetki pogotowia
w symfonię szczęścia się obróci

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 27 stycznia 2009


» Barbara Przyłuska OBRAZY
» Barbara Przyłuska OBRAZY
» Barbara Przyłuska WENECJA
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM