Sonet jak Norbert Jan Paprotny

Norbert Jan Paprotny obchodził
osiemdziesięciopięciolecie
zapachniało wiosenne kwiecie
tym czasem w którym się urodził

a był to czas niezwykle trudny
Hindenburg i graniczne kłótnie
wyolbrzymiany bałamutnie
argument niemieckości brudny

od polskiej do niemieckiej szkoły
po studiach świetnie sobie radził
artysta ozdabiał kościoły

miał dość ludowej demokracji
osiadł w Szwajcarii gdzie prowadził
kursy artystycznej kreacji


Schloss Wülflingen, 6 maja 2013


» Norbert Paprotny osiemdziesięciopięcioletni
» Refleksje w stanie przedojrzałym