Sonet o Zygmuncie Pietraszku

przeszłość o byt się upomina
piszą byli wychowankowie
teraz już babcie i dziadkowie
seniorów harcerska drużyna

pośród innych Zygmunt Pietraszek
z żoną Danutą i rodziną
minuta staje się godziną
po pytaniu jak się ma Staszek

studia małżeństwo dzieci wnuki
sporo kłopotów i napięcia
mozolna jest droga do szczęścia

domek w Kamieńczyku nad Bugiem
na ziemi zaoranej pługiem
przebiegłości życiowej sztuki


Gähwil, 22 kwietnia 2022

» Pietraszkowie
» PS do życzeń dla JSS
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM