Sonet o biernej roli widza

konsumpcja kulturalnych zdarzeń
polega na długim siedzeniu
a przy tym na biernym śledzeniu
czegoś co odbiega od marzeń

ongiś osądzono Dreyfusa
tylko dlatego że był Żydem
we Francji to wciąż nie jest wstydem
do szykan trwa ciągle pokusa

konsument nie ma wcale wpływu
na to co widzi - śledzi biernie
sceny od zrywu do porywu

cel twórcy został osiągnięty
przez zło pokazane misternie
widz jest treścią filmu przejęty


Zurych, 18 lutego 2020