Sonet o diabelskiej pielgrzymce

Radio Maryja pielgrzymuje
przeciwko ekologizmowi
czyli przeciwko papieżowi
który ekologię promuje

papież Franciszek się zalicza
do przednich ekologów świata
a ojciec Rydzyk nim pomiata
różniąc katolickie oblicza

ponieważ jestem katolikiem
to cenię papieża Franciszka
a nie Rydzyka-bazyliszka

nie ma tu miejsca na przykłady
jak choćby spiekota Kanady
zagrożonej życia zanikiem


Zurych, 11 lipca 2021