Sonet o filozofii pod wiatr

propedeutyka filozofii
wizytatorka z kuratorium
pyta o powód moratorium
"w programach szkolnych brak pansofii"

Paracelsus także Komenský
w swych traktatach pedagogicznych
szukał wzorów filozoficznych
których nie mógł pojąć Bocheński

"filozofia żeglugi pod wiatr"
oto temat mego wykładu
aktualny od morza do Tatr

"proszę wsiadać bo odpływamy"
nie wsiadła - jacht ruszył z bezwładu
"pod wiatr..." - ...po latach odczuwamy


Zweisimmen, 22 sierpnia 2013

» Zweisimmen

Cykl sonetów pisanych przy kawie rozpocząłem i kończę wspomnieniami z Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem» Refleksje w stanie przedojrzałym