» ...?
  Sonet nazbyt trudnym splocie

więcej niż powinienem wiedzieć
nie wiem choć mi się tak wydaje
powszechnie przyjęte zwyczaje
każą mi z wiedzą cicho siedzieć

chcę czuć więcej niż inni czują
lecz uczucie jest niewymierne
i chce być tym zasadom wierne
które na łatwowiernych szczują

sprzeczności tworzą wizerunek
nazbyt swawolnego człowieka
nie dbającego o szacunek

trochę wiedzy trochę uczucia
taki splot trudno się wypieka
smakuje jak guma do żucia

Zurych, 21 marca 2010