Sonet o partyjniactwie nazwisk

jeden człowiek nigdy nie pojmie
wszystkich problemów swego państwa
dlatego dąży do poddaństwa
poprzez niespełnione rękojmie

w Polsce jak w Stanach Zjednoczonych
zmierza się do centralizacji
śmierć bezpośredniej demokracji
tkwi w partiach z nazwy wypaczonych

masa patrzy w nazwisko guru
jak w bożka wszystkowiedzącego
pomaga mu w budowie muru

lecz ten mur wkrótce się zawali
gruz partyjniactwa błądzącego
istniejący marazm utrwali


Zurych, 10 lutego 2019