Sonet o podwoistych datach

oto obraz daty nieczęstej
dwudziesty miesiąca lutego
dwutysięcznego dwudziestego
roku o godzinie dwudziestej

za dwa dni jeszcze jedna dwójka
będzie widoczna w kalendarzu
a w czasowym elementarzu
za tysiąc sto lat dojdzie trójka

dwa tysiące dwieście dwadzieścia
dwa dwudziesty drugi drugiego
będzie dniem dwójkowego szczęścia

w tej największej ilości dwójek
ale bez udziału naszego
świat będzie istniał - czy bez bójek?


Zurych, 20.02.2020