Sonet o rozmowie na zdrowie

dwie przemiłe panie lekarki
doktor Maria Petrus - domowa
doktor Maria Ostant - sercowa
dbają o mego zdrowia miarki

obie są Polkami z Poznania
a więc po polsku rozmawiamy
i po polsku się pozdrawiamy
według wzajemnego uznania

rzadko mam okazję rozmawiać
w swoim języku macierzystym
język może zdrowie poprawiać

tak właśnie jest w moim przypadku
przed zaśnięciem snem wiekuistym
język chroni mnie od upadku


Zurych, 1 marca 2021