Sonet o solidarnym cieniu

układy społeczne zależą
od potrzeb i od możliwości
dla tak zwanej praworządności
są często formalną probierzą

ongiś Polską rządził "kumitet"
teraz także choć bez dekretu
rządzi minister komitetu
dzierżąc partyjny immunitet

prezydent i premier nie mają
tak silnej władzy jak minister
choć z tytułu władzę udają

z woli narodu czyli masy
tą masą kieruje filister
będąc ministrem dla okrasy


Zurych, 28 marca 2021


» Niedziela Palmowa w Zurychu
» Od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy